پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 17 فروردين 1399
خدمات توزین و حمل جاده ای
  • قرار داشتن در نقطه طلایی اتصال شرق کشور به کریدور بین المللی جاده ای غرب به شرق و شمال به جنوب ( سرخس به چابهار )
  • اتصال به کریدور بین المللی جاده ابریشم 
  • باسکول تریلی کش 60 تنی تمام دیجیتال 
  • بهره مندی از سیستم مکانیزه مدیریت و ثبت اطلاعات 

خدمات توزین و حمل جاده ای5.1.0.0
V5.1.0.0