پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 30 شهريور 1398
خدمات حمل ترکیبی
  • امکانات حمل ریلی با داشتن 1000 متر خط اختصاصی راه آهن ، سکوی بارانداز قطار و جرثقیل 32 تن سقفی 
  • امکانات حمل جاده ای با داشتن باسکول 60 تن دیجیتال و امکانات انبارش کالا درسالن های سرپوشیده و روباز 
  • قرار داشتن در نقطه طلایی اتصال شرق کشور به کریدور بین المللی راه آهن غرب به شرق و شمال به جنوب ( سرخس به چابهار )
  • قرار داشتن در نقطه طلایی اتصال شرق کشور به کریدور بین المللی جاده ای غرب به شرق و شمال به جنوب ( سرخس به چابهار )
  • اتصال به کریدور بین المللی جاده ابریشم 

خدمات حمل ترکیبی5.1.0.0
V5.1.0.0